MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Fællesarrangementer for elever i skoletiden

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

  • I tilknytning til undervisningen arrangeres der ekskursioner, og skolen deltager i de af kommunen fastlagte aktiviteter på de enkelte klassetrin.
  • I forbindelse med klippeklistredag, skolens fødselsdag og trivselsdag laves der arrangementer for alle elever.
  • Der afholdes skolebal for alle elever.
  • Fastelavnsmandag arrangeres der tøndeslagning for børnehaveklasse, 1. og 2. klasse i et samarbejde med skolefritidsordningen.
  • I 5. klasse, 7. klasse og i 9. klasse afholdes der lejrskole jvf. "Bilag til styrelsesvedtægt".
  • Praktikophold af en uges varighed er i henhold til "Bilag til styrelsesvedtægt" henlagt til 9. klasse. Der udover kan der aftales individuel praktik på 8. og 9. klassetrin i samarbejde med UU – vejlederen.
  • I 8. klasse er eleverne på besøg på ungdomsuddannelser i en uge. Ungdommens Uddannelsesvejledning står for planlægningen af dette.

(Vedtaget af skolebestyrelsen d. 25.06. 2014)