MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Elevrådet på Skolen på Duevej

Det er ikke et lovkrav, at der skal være et elevråd ved en skole, men på Skolen på Duevej synes vi, at elevrådsarbejde er et godt og vigtigt supplement til elevernes demokratiske dannelse. Skolens ledelse har derfor forpligtet sig til, at der ved hvert skoleårs begyndelse dannes elevråd.

Med dannelse af elevråd får eleverne deres eget formelle organ, som vi kan lade arbejde med alle forhold vedr. skolen og undervisningen.

Elevrådet består af 2 repræsentanter (+ suppleant) fra hver af skolens klasser. Det er mange elever at skulle samles, så skolen har derfor valgt at opdele elevrådet i 3 mindre elevråd, så der er et elevråd for hhv. 0.-3., 4.-6. og 7.-9. kl. Hvert elevråd har tilknyttet en kontaktlærer, der hjælper elevrådet med at få deres møder til at fungere og få videresendt deres evt. forslag og idéer til forbedring af skolen og undervisningen. Kontaktlæreren og skoleledelsen har et fælles ansvar for, at elevrådet ikke giver op over for det bureaukratiske system, som skolen er underlagt.

Elevrådet er repræsenteret med 2 elever i skolebestyrelsen og tages med på råd, når det drejer sig om elevernes sundhed og sikkerhed.

Elevrådet er repræsenteret i skolens miljøråd, som arbejder for en grøn skole.

Det store elevråd er konstitueret med en formand, næstformand og sekretær og deltager i Frederiksberg Fælleselevråd, hvor elevrådet kan komme i dialog med elevråd fra andre skoler.