MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Om SFO Duevej

Åbningstider og lukkedage

SFO holder på hverdage åbent fra kl. 07.00- 08.00 og igen fra 13.30-17.00, fredage dog kun til 16.30.

SFO er lukket i weekender og på helligdage og mellem jul og nytår fra og med 24/12-20 til og med 3/1-21. Tre uger i sommerferien og i de tre hverdage før påske er SFO også lukket, men der vil være tilbud om en fælles SFO-pasning på en af kommunens SFO’er. Dette kaldes sommer-SFO og påske-SFO.

I efterårsferien, vinterferien og tre uger i sommerferien er SFO åbent fra 07.00-17.00, fredag dog til 16.30. På disse dage er der tilmelding og er barnet ikke mødt kl. 10.00, går vi ud fra at barnet bliver hjemme.

 

Årgangsopdelt SFO

SFO er aldersopdelt med hjemmeområder for hver årgang, og pt. er klaserne adskilt klassevis efter sundhedsmyndighedernes corona-retningslinjer. I hjemmeområdet er der kreative aktiviteter, leg og spil.  Det er også her, at vi serverer økologisk eftermiddagsmad– frugt og brød, og to gange om ugen er det hjemmebag.

 

Pædagogisk idræt

SFO Duevej er en idræts-SFO som tilrettelægger bevægelsesaktiviteter for børnene hele eftermiddagen. Pt. har klassen efter en fordeling adgang til at lave bevægelse med en pædagog et antal gange om ugen i vores bevægelsessale.

 

Anerkendelse

Anerkendende pædagogisk tilgang er basalt i SFO. Børnene har ret til at blive behandlet respektfuldt og har ret til egne følelser og oplevelser. Pædagogerne anerkender dette og kan også medvirke til at andres oplevelser og følelser kommer med i en dialog - også i konfliktsituationer. Dårligt sprog eller voldsom adfærd vil altid blive påtalt.

 

Når du henter dit barn

Pt. kan man hente sit barn enten i klassen eller på legepladsen. Det er vigtigt at sige farvel til en voksen fra barnets afdeling, så det kan blive krydset ud på vores system ”Tabulex”. Pt. må forældre ikke komme ind på skolens område om morgenen, men må gerne gå ind på SFO og hente om eftermiddagen under overholdelse af hygiejnereglerne med at spritte hænder og holde afstand. Dog må forældrene ikke gå ind i klasserne og skal i det hele taget ikke tage unødigt ophold indendøre.

 

Morgenåbning

Morgenåbningen 07.00-07.50 foregår i stueetagen i gul bygning. 0. og 1. klasser er i det område der hedder Bazaren med indgang fra legepladsen ved markisen. For 2. og 3. klasse sker det i Nilen med indgang fra Duevej.

 

Den første tid i maj og juni måned - ”Majperioden”

Det er planen, at de nye kommende børnehaveklassebørn vil blive opdelt i mindre grupper (farvegrupper) med deres faste voksne og faste lokaler i maj og juni måned. Farvegrupperne vil komme til at møde og lege med en anden farvegruppes børn og voksne.

Børnene vil få en hverdag som ligner den i børnehaveklassen med strukturerede emne-aktiviteter om formiddagen og selvvalgte og voksenigangsatte lege om eftermiddagen.

 

Lærer/pædagogsamarbejde

SFO-pædagogerne deltager i undervisningen fra 0. til og med 3. klasse - både med timer sammen med læreren og alene med understøttende undervisning. Lærere og pædagoger samarbejder i årgangsteam om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen.

 

Kontakt

Den daglige kontakt om gå-hjemtider og beskeder sker via ”Tabulex” (se pixi vejledning). Ellers kan SFO i akutte situationer kontaktes på følgende numre:

Det røde hav (børnehaveklasser) 38210661

Centrum (1. klasser) 38210663

Bazaren (2. klasser) 38210662 – dette er også nummeret på skolefridage.

Oasen (3. klasser) 38210664

Leder Hans Folmer kan kontaktes på skolens kontor, på mail hafo01@frederiksberg.dk eller via Aula.