MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik for Skolen på Duevej

Værdier og mål

Vi ønsker:

 • at sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til rusmidler
 • at medvirke til en kultur, hvor det er socialt acceptabelt at sige nej til rusmidler
 • at skabe et stærkt forældresamarbejde om forebyggelse af misbrugsproblemer hos de unge
 • at forbygge elevers misbrug af rusmidler
   
  Regler for omgang med rusmidler 
 • Det er ikke tilladt for eleverne at indtage rusmidler i skoletiden
 • Indtages der rusmidler i skoletiden bliver forældrene kontaktet og eleven hjemsendes
 • Der er udarbejdet en intern rusmiddelpolitik for de ansatte
   
  Undervisning
 • Skolen underviser eleverne om rusmidler fra 6. – 9. klassetrin
   
  Forældresamarbejde
   
  Det er vigtigt at samarbejdet mellem skolen og hjemmet fungerer – og at det fungerer præventivt og ved behov at det fungerer hurtigt.
 • Skolen introducerer forældrene til skolens rusmiddelpolitik fx ved skolens brochure eller evt. gennem et nyhedsbrev ved skoleårets begyndelse. Her henvises der til den lovbefalede aldersgrænse på 16 år for indkøb af alkohol
  På 5. klassetrin afholdes et temamøde om rusmidler for forældrene på årgangen
 • Skolen medvirker til, at der blandt en klasses forældre skabes fælles fodslag om normer og regler for fester og alkohol. I den forbindelse er det vigtigt, at forældrene kender deres børns kammerater.
  Unge, hvis forældre har lavet aftaler med dem om genstandsgrænser og hjemkomsttidspunkter, drikker langt mindre end unge fra hjem uden disse aftaler
 • Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter og evt. SSP kan inddrages i disse diskussioner
 • Skolen tilstræber at inddrage forældrene, således at de bakker undervisningen i rusmidler op med samtaler og konkrete initiativer, der støtter eleverne i en sund livsstil
 • De af skolen godkendte materialer om rusmidler, brochurer og indbydelser til foredrag osv. formidles til forældrene, så de konkret kan følge op på diskussionen derhjemme.
   
  En gang årligt tages rusmiddelpolitikken op til revision i pædagogiskråd og skolebestyrelsen.