MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Fritagelse fra undervisning

Fritagelse fra undervisning

I forbindelse med fritagelse fra undervisning uden for skolernes ferier bliver vi nødt til at præcisere følgende:

Skolens lærere har ikke ressourcer til at tilrettelægge lektier og opgaver til børn, der holder ekstra ferie. De kan heller ikke lave en særlig opsamling til børn, der fx er gået glip af introduktionen til et nyt emneforløb, fordi de har holdt ekstra ferie.

På Skolen på Duevej lægger vi, som I ved, stor vægt både på den daglige trivsel og på fagligheden. Skolens lærerteams planlægger derfor undervisningen i de enkelte klasser, så der bliver den bedst mulige sammenhæng mellem de forskellige fag, så både børn og voksne kan nå de mål, de sætter sig.

Når børnene holder ferie uden for skoleferierne, giver det forstyrrelser i forhold til den planlagte undervisning, både for de børn, der holder ekstra ferie, og for dem, der er i skole.

Børn, der holder ekstra ferie, kommer naturligvis til at mangle dele af den undervisning, de skulle have haft. Og samtidig kan det fx være svært at fastholde kvaliteten i planlagt projekt- eller gruppearbejde for de børn, der er i skole, hvis mange af klassekammeraterne er væk på ekstra ferie.

Hvis I som forældre alligevel vælger at lade jeres barn holde ekstra ferie uden for skoleferierne, har I selv ansvar for at holde jer orienteret om, hvad klassen har arbejdet med via Aula/MinUddanelse eller kammerater.

Vi opfordrer derfor til, at børnene kun holder ferie i skoleferierne og i forbindelse med religiøse begivenheder henstiller skolen til, at forældre kun beder eleven fri en enkelt dag.

(Revideret af skolebestyrelsen d. 30.4.13)