MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

'Grønt flag - Grøn skole'

'Grønt Flag - Grøn Skole' er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling for alle grundskoler i Danmark. Det grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift.

'Grønt Flag - Grøn Skole' giver eleverne mulighed for aktivt at arbejde med lokale og virkelige miljøspørgsmål. 'Grønt Flag - Grøn Skole' giver eleverne mulighed for at erhverve sig en alsidig viden og forståelse af miljøproblemer og deres baggrund.

På Skolen på Duevej lancerer vi arbejdet på en fælles temadag i september 2020. I første klasserne arbejder eleverne med emnet ”vand” i løbet af skoleåret. Fjerde klasse registrerer forløbet af vores vandsparekampagne og syvende klasse tager sig blandt andet af rapportering og pressedækning af forløbet.

Vi afslutter arbejdet på en fælles temadag i maj måned, hvor vi håber, at borgmesteren kan overrække skolen det grønne flag.