MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Princip for fordelingen af elever til børnehaveklasserne

Princip for fordelingen af elever til børnehaveklasserne

Med det mål at skabe harmoniske og dynamiske klasser foretager skolens ledelse i samarbejde med SFO personalet den endelige klassedannelse ud fra følgende kriterier:

  1. at skabe lige store klasser 
  2. at skabe en så ligelig kønsfordeling som muligt 
  3. at skabe en så ligelig fordeling af flersprogede elever som muligt (gerne samme sproggruppe i samme klasse) 
  4. hensyntagen til elevernes forskelligheder

 (Vedtaget af skolebestyrelsen d. 10.12.2019)