MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Værdigrundlag

Skolens målsætning

Vi vil være den bedste skole for netop vores elever

Alle børn skal blive så dygtige, de kan - fagligt, socialt og personligt

Gennem faglighed og engagement opnås livsduelighed

 

Skolens værdigrundlag

Vi tror på, at det er i fællesskaberne, at eleven oplever glæden ved at deltage, lære nyt og prøve sig selv af i samspillet med klassekammeraterne og andre.  Det er her, eleverne skal føle sig set og mødt, som de er og opleve, at andre kan have andre synspunkter end dem selv. Fællesskaberne er det fundament, som den enkelte elev tager afsæt fra i sin personlige, sociale og ikke mindst faglige udvikling. Ved fællesskaberne forstår vi, at alle føler sig velkommen, at alle børn på skolen har lige stor værdi, og at alle børn bliver hørt og set for netop den, de er.

Kort sagt på Skolen på Duevej har vi fokus på, at

 • alle elever skal opleve at være en del af fællesskaberne på skolen. Alle elever skal opleve at kunne bidrage til fællesskaberne.
 • det samlede personale tager ansvar for udvikling af det enkelte barn på skolen
 • ledelsen er tydelig og indgår i dialog med forældre, elever og personale
 • alle forældre er betydningsfulde medspillere i deres barns skolehverdag. I arbejdet med at udvikle eleverne har forældrene en væsentlig rolle i det gensidige tillidsfulde samarbejde mellem skole og hjem.

 

Fokus omsat til praksisforventninger:

Alle elever skal opleve at være en del af fællesskaberne på skolen. Alle elever skal opleve at kunne bidrage til fællesskaberne ved at

 • deltage i de varierede aktiviteter og forskellige samarbejdsformer både i faglige og sociale sammenhænge
 • beherske de gældende normer og regler for god opførsel på skolen jf. ”God stil på Duevej”
 • optræde fleksibelt og møde hinanden med respekt, så der er plads til alle
 • bidrage aktivt til et trygt skolemiljø via fx ”Vær en god kammerat - nej til mobning – også på de sociale medier”
   
  Det samlede personale tager ansvar for at
 • udvikle børnenes intellektuelle, faglige, sociale, sproglige og emotionelle kompetencer
 • anvende forskellige pædagogiske metoder og undervisningsformer for, at alle elever kan udfordres fagligt på deres niveau
 • være rollemodeller
 • arbejde metodisk og reflektere over deres arbejde og modtage kollegial feedback
 • arbejde med den inkluderende praksis
   
  Ledelsen er tydelig og indgår i dialog med forældre, elever og personale bl.a. ved at
 • være tæt på skolens daglige praksis
 • understøtte elevrådsarbejdet
 • holde kontaktforældremøder i samarbejde med bestyrelsen
 • indgå i tæt dialog med forældrene om deres barn
 • informere løbende på temamøder og via Brevduen om hverdagen, nye tiltag og fremtidige initiativer
   
  Alle forældre er betydningsfulde medspillere i deres barns skolehverdag ved at
 • omtale børn, andre forældre og personale positivt og forholde sig loyalt til skolen
 • understøtte skolens arbejde hjemmefra – både det faglige og det sociale - og indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde, for at børnene – også som gruppe – trives
 • interessere sig for dagligdagen og skolens aktiviteter ved at tale med deres barn om, hvad der sker i skolen og holde sig orienteret via: Læringsmåling.dk, Brevduen og Forældreintra
 • tale sammen via trivsels- og planlægningsgrupper og være aktive medskabere af det gode skole-hjem-samarbejde
 • tage ansvar for, at deres barn møder undervisningsparat hver dag