MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Forventninger til forældre

Forventninger til forældre

På Skolen på Duevej er det et fælles ansvar for de voksne omkring barnet at udvikle barnet fagligt, socialt og personligt. Det sker i et tæt samarbejde mellem de voksne på skolen og de voksne derhjemme. Som forældre skal man indgå i dette samarbejde, for det har afgørende betydning for, hvordan børnene klarer sig i skolen.

Det fordrer, at de voksne omkring barnet optræder som rollemodeller:

Sørger for, at barnet er undervisningsparat:

 • Forældre holder sig dagligt orienteret på Aula
 • Barnet har bøger og materialer med til undervisningen
 • Barnet møder til tiden og er klar til undervisning kl.8.00
 • Barnet har mad med og er udhvilet, når det møder i skole
 • Barnet har forberedt sig til timerne. 

 

Er engageret i barnets skolegang og klassens trivsel:

 • Deltager aktivt i arbejdet i trivselsgrupperne
 • Deltager i forældremøder og skole-hjem-samtaler
 • Følger med i barnets undervisning og spørger til, hvad barnet har lært
 • Tager vare på alle elevers trivsel, så ingen elever er uden for fællesskabet. 

 

Er loyale over for skolen:

 • Er der noget, man undrer sig over, eller som bekymrer, eller noget, man synes burde være anderledes, kontakter man læreren/pædagogen
 • Taler ikke negativt om skolen, dens personale eller andre børn i barnets påhør
 • Overholder de aftaler, der er indgået på forældremøder
 • Overholder skolens principper for god dialog
 • Overholder skolens ordensregler
 • Overholder færdselsreglerne, når man færdes i trafikken med barnet til og fra skole.
 • Det forventes, at man som forældre løbende holder sig opdateret via skolens hjemmeside omkring principper og værdigrundlag. 

(Vedtaget af skolebestyrelsen d. 16. juni 2015)