MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

AKT - Adfærd, Kontakt og Trivsel

Formålet for AKT-teamet er at sikre bedst mulig trivsel for børn, faglig udvikling af kollegaer og et styrket forældresamarbejde igennem understøttelse af inklusionsindsatsen på Skolen på Duevej. Dette gennem specialpædagogisk rådgivning af lærere, pædagoger, skoleledelse og forældre og samtidig bidrage til samarbejdet med eksterne aktører (PPR, Familieafdelingen, specialskoler etc.).

På det konkrete plan omfatter AKT-arbejdet at:

- gennemføre udviklingssamtaler med AKT-elever

- planlægge og afholde ”Børnegrupper” og klassemøder

- udarbejde handleplaner og statusudtalelser på AKT-elever

- bidrage til faglig udvikling af pædagoger, lærere og skoleledelse vedr. specialpædagogiske tiltag

- løbende vejledning og specialpædagogisk sparring med lærere, pædagoger, skoleledelse og forælde

- understøtte samarbejde om indsatser med eksterne aktører (fx PPR og Familieafdelingen) med henblik på at kunne koordinere den specialpædagogiske indsats

- deltage i dialogmøder og netværksmøder omkring aktuelle AKT-elever

- have overordnet kontakt og samarbejde med forældre i forhold til den elev som skal have AKT

- deltage i koordinerende møder med ledelse og tværfaglige samarbejdspartnere hver anden uge

- deltage i personalemøder

- møder med ledelse herunder rådgivning omkring inklusion og handleplaner

- deltage i netværksmøder i kommunen

- deltage i forældremøder og skolebal hvis det er relevant

- tilsyn i det store frikvarter, når det er relevant i forhold til enkelte børn