MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Ansættelse af pædagogisk personale

Ansættelse af pædagogisk personale

Folkeskolelovens bestemmelser:

§ 40. stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om følgende ...

Ansættelse og afskedigelse af ledere og lærere.

Beslutning om ansættelse af ledere og lærere træffes efter udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jvf. § 44, stk. 7.

§ 44. stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere 

På Frederiksberg er kompetencen til ansættelse af lærere, skolepædagoger, afdelingsledere og SFO-ledere udlagt til skoleinspektøren, der ved varige ansættelser skal indhente udtalelse fra skolebestyrelsen.

 

Følgende proceduremodel er besluttet af skolebestyrelsen ved Skolen på Duevej: 

Skoleinspektøren (v. læreransættelser) og SFO-lederen (v. ansættelse af skolepædagoger) fremsætter et begrundet skriftligt forslag til skolebestyrelsen, som herefter får lejlighed til at fremsætte bemærkninger til forslaget inden en bestemt dato. 

Hvis ingen har bemærkninger at gøre til skoleinspektørens/SFO-lederens forslag, bliver det effektueret. 

Hvis der er skolebestyrelsesmedlemmer, der imidlertid ikke umiddelbart kan acceptere forslaget, indkaldes bestyrelsen til møde om sagen.