MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Bevægelsespolitik

Bevægelsespolitik for skoledelen

Baggrund og mål for bevægelsespolitikken

På baggrund af sundhedsprofilen af de 0-25-årige i Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes og implementeres bevægelsespolitikker i skoler, SFO og klubber.

Det er skolens mål, at alle børn får lige mulighed for fysisk aktivitet i hverdagen samt at styrke skolens rolle som aktiv medspiller i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Skolens nuværende bevægelseskultur (beskrevet herunder) danner grundlaget for at opfylde ovenstående mål.

 

Beskrivelse af skolens nuværende bevægelseskultur

Eleverne har mulighed for fri bevægelse flere gange om dagen.

Alle elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse skal ud af klassen og i skolegården i alle frikvartererne. Eleverne fra 7. -  9. klasse må forlade skolen i de store frikvarterer.

 I frikvartererne er der elever fra 6. klasse, der fungerer som ”Venner i gården”. De hjælper de andre elever med at sætte lege i gang.

 I de mindste klasser arrangerer lærerne ofte legeaftaler/fælleslege inden frikvartererne. Dette medvirker til, at eleverne er aktive i frikvarteret.

 

Elevernes muligheder for fysisk aktivitet

 

Idrætsundervisning

Frikvarterer

Undervisning

Rammer

Gymnastiksale, Bülowshallen, asfaltbane, kunststofgræsbane

2 lektioner ugentligt

Skolegården, asfaltbanen og kunstgræsset (kun fodbold)

9.30 - 9.50 (20 min.)

11.35 - 12.05 (30 min.)

 

Klasselokalet, trappearealet, skolegården

Indhold

Overordnet bestemt af de fælles mål for faget.

 

Alle elever på skolen undervises i, at fysisk aktivitet har betydning for deres sundhed.

 

 

Sjippe, boldspil (fodbold), fangelege, osv.

 

Små pauser med fysisk aktivitet, massage, afspænding,

inddragelse af bevægelse i undervisningen, perioder med særlig fokus på bevægelse/sundhed

 

Årlige arrangementer hvor bevægelse indgår:

 • Skolefodboldturnering - 8. og 9. klassetrin deltager i fodboldturnering og træner udover den normale idrætsundervisning.
 • Skolehåndboldturnering - 5. og 6. klassetrin deltager i håndboldturnering.
 • Bolddag - alle elever er aktive med forskellige former for boldspil.
 • Atletikdag - alle elever er aktive i forskellige atletikdiscipliner.
 • Skolens fødselsdag - klasserne har boder rundt omkring i gården, bl.a. med fysiske aktiviteter.
 • Skolernes motionsdag - skolen deltager i skolernes motionsdag. Alle løber eller laver andre former for fysisk aktivitet.
 • Sidste skoledag - lærere og elever spiller fodbold mod hinanden.
 • Skolen eller enkelte klassetrin deltager om muligt i motionskampagner o.l. Fx: Get moving eller Aktiv rundt i Danmark.
   
  Evaluering
  En gang årligt tages politikken op til revision i Pædagogisk Råd og skolebestyrelsen.

   
  Dette drøftes på pædagogisk råd:

  Information til forældrene?
   
  Skal der udarbejdes en pjece til brug ved information om idrætsundervisning og fysisk aktivitet generelt. Denne kunne udleveres til alle forældre på skolen og oversættes til de mest relevante fremmedsprog, således at forældre med anden etnisk baggrund også har mulighed for at læse den.
   
  Bevægelsespolitikken og pjece om idrætsundervisning præsenteres på det første forældremøde i skoleåret i alle klasserne.
   
  Forældrene informeres om og inddrages om muligt i elevernes undervisning/hjemmearbejde. Fx i forbindelse med temaforløb om bevægelse og sundhed.

   
  Idéer til mere bevægelse på skolen/Visioner:
 • Skridttællere til alle i en periode – konkurrence?
 • Fælles featureuge om sundhed (09/10)
 • Legehæfte til alle lærere – med inspiration til fysiske små lege til pauser osv.
 • Alle børnehaveklasser får et leg-i-gården-kursus, hvor de inspireres til/inddrages i at udnytte gårdens legemuligheder. (Skal evt. gentages flere gange i skoleforløbet, idet behovene/mulighederne forandres.
 • At skolegården bliver ”opdateret” – med flere legemuligheder for eleverne