MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Principper for supplerende undervisning

Principper for supplerende undervisning

Supplerende undervisning af elever med specifikke faglige vanskeligheder og adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer(AKT) gives i resursecenteret. 

Supplerende undervisning i dansk, matematik og engelsk ydes i korte, intensive perioder af skoleåret. Undervisningen gives uden for og inde i den almindelige undervisning. Gives suppl.uv. uden for undervisningen skal forældrene acceptere dette. 
 

Resursecentrets opgaver: 

 • Supplerende undervisning af elever med specifikke faglige vanskeligheder inden for dansk og matematik på alle klassetrin
 • Supplerende undervisning i engelsk til ordblindeelever
 • pædagogisk bistand i 1. klasse
 • tidlig læseindsats for elever på 1. klassetrin
 • tidlig matematikindsats for elever på 2. klassetrin
 • læse-stavekurser
 • støtte til elever med AKT vanskeligheder
 • observation af undervisning
 • supervision af lærere
  For at modtage støtte fra resursecentret skal forældrene give tilsagn til dette.

(Vedtaget af skolebestyrelsen d. 10.12.19)