MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Kommunikation fra skolen til hjemmene

Kommunikation fra skolen til hjemmene

Vi ved, at forældrenes interesse og engagement i skolen er en af de allervigtigste faktorer for, at børnene får en god skolegang, både fagligt og socialt. Aktiv støtte fra forældrene kræver naturligvis, at de kan følge med i deres børns dagligdag på skolen og ved, hvad der foregår i undervisningen, i klassen og på skolen som helhed. Derfor er det vigtigt, at skolens kommunikation med forældrene fungerer godt.

Vi ønsker derfor, at al kommunikation til forældre signalerer, hvilke faglige og sociale mål skolen har fokus på, og at vi forventer forældrene som vigtige og aktive medspillere til at nå disse mål.

Derfor har vi følgende principper for kommunikationen: 

1. Vi er opmærksomme på, at der skal være tilbud om mundtlig kommunikation parallelt med den skriftlige kommunikation fra skolen.
Kommentar: Der kan være forældre, som ikke forstår den skriftlige kommunikation fra skolen og derfor ikke reagerer på den, enten pga. læseproblemer eller pga. sprogproblemer.
 

2. I den skriftlige kommunikation skriver vi korrekt dansk og bruger mundrette dagligdags formuleringer, så alle forældre kan forstå budskabet uden at have særlig kendskab til skoleverdenen.
Kommentar: Dvs. vi tager udgangspunkt i, at forældrene er interesseret i emnet/det vi fortæller, men uden særlig viden på netop dette område. Vi kan med andre ord ikke bruge indforståede faglige begreber og vendinger, men vi skal heller ikke tale ned til forældrene. 
 

3. I vores kommunikation gør vi det altid tydeligt, hvad vi forventer af forældrene i relation til emnet.
Kommentar: Hvis vi har en forventning om, at en bestemt kommunikation/ information skal få forældrene til at gøre noget bestemt, skriver vi det direkte. Det kan fx være i forhold til, hvordan forældrene derhjemme bedst bakker op om skolens arbejde og støtter børnene omkring emnet.
 

4. Vi tilpasser indholdet i vores kommunikation til forskellige modtagergrupper/målgrupper (men sikrer, altid at det overordnede budskab hænger sammen).
Kommentar: Vi sikrer os både, at ingen får irrelevant information, og at ingen mangler nødvendig information. Forældre til børn på forskellige alderstrin kan have forskellige interesse i og indgangsvinkel til et givet emne.

 

5. Kommunikationen tager udgangspunkt i de grundlæggende værdier, der er udtrykt i skolens Sociale Værdigrundlag.
Kommentar: Vi forklarer ændringer eller ”opstramning” af procedurer/regler osv. med henvisning til skolens grundlæggende fokus på både de faglige mål og hensynet til fællesskabet – frem for ”nu har vi fået nok”-argumenter.

(Vedtaget af skolebestyrelsen d. 28.3.2006)