MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Retningslinjer for offentliggørelse af billeder m.m.

Retningslinjer for offentliggørelse af billeder, adresser, tlf.nr., mailadresser og referater

Inden for skolens ansvarsområde

På Aula

 • På de sider i Aula, hvor kun klassens forældre har adgang til, må billeder af elever gerne offentliggøres uden samtykke
 • Referater fra møder må ikke indeholde personsager
  I forhold til eksterne medier og skoleporten
 • Billeder af personale/forældre må kun offentliggøres med disses tilladelse
 • Billeder af enkeltelever må kun offentliggøres med forældrenes skriftlige samtykke
 • Barnets/børnenes navn(e) må ikke forekomme på billeder uden forældrenes tilladelse
 • Billeder af børn, hvor det er situationen, der er i centrum må gerne offentliggøres

 

Uden for skolens ansvarsområde

På sociale medier oprettet af elever eller forældre

 • Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra de afbildede personer, hvis der offentliggøres skolerelaterede billeder
 • Det henstilles til, at der ikke offentliggøres adresse- og telefonlister uden skriftligt samtykke fra forældrene i klassen
 • Det henstilles til, at der ikke lægges referater fra møder ud.
   
  (Vedtaget af skolebestyrelsen d. 21.6.12)