MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Principper for understøttende undervisning

Principper for understøttende undervisning

I den understøttende undervisning afholdes der klassemøde. Klassemødet varetages af læreren. Fra 0-3. kl varetages af klassemødet lærer og pædagog.

Fra 4.-9. kl. varetages klassemødet af læreren.

Lærere og pædagoger aftaler i fællesskab målene for den understøttende undervisning, som skal hænge sammen med den faglige undervisning

Det er teamet som afgør indholdet i den understøttende undervisning

(Vedtaget i skolebestyrelsen d. 29.04.2014)