MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Det sociale værdigrundlag for Skolen på Duevej

Det sociale værdigrundlag for Skolen på Duevej

 • Skolen på Duevej - herunder SFO’en - skal være et sted, hvor det er rart og trygt at være for alle.
   
 • Både børn og voksne har krav på en omgangstone, som er præget af gensidig respekt og tolerance.
   
 • Det er altid de voksne - lærere, pædagoger og forældre - der har ansvaret for, at der er et godt socialt miljø på skolen og i klasserne. Arbejdet med klassens sociale liv kan ikke ’vælges fra’ af disse voksne.
   
 • Skolen accepterer ikke, at børn og voksne udsættes for eller udsætter andre for generende drilleri og mobning.
   
 • Fundamentet for skolens anti-mobbe-arbejde ligger i de enkelte klasser. Her skal elever, lærere og pædagoger forebygge mobning efter en af skolen fastlagt skabelon gennem hele skoleforløbet.
   
 • Skolen forventer, at forældrene respekterer og bakker op om de sociale spilleregler, der gælder for skolen som helhed og i de enkelte klasser, og at forældrene aktivt støtter anti-mobbe-arbejdet.
   
 • Det er skolens grundlæggende holdning, at det ikke er ’at sladre’, når man gør opmærksom på, at en person har brug for hjælp. Det er at være en god kammerat.
   
 • Børn på skolen skal altid fortælle det til en voksen, hvis de er udsat for generende drillerier og mobning, eller hvis de oplever tegn på mobning blandt andre børn på skolen.
   
 • Forældre, som opdager eller har mistanke om, at deres barn er udsat for generende drilleri og mobning, skal kontakte lærerteamet i barnets klasse.
   
 • Skolen har en fast handleplan for indsatsen ved mistanke om mobning eller konstateret mobning samt ved dårlig trivsel i en klasse.
   
 • Skolen forventer, at alle voksne - forældre, lærere og pædagoger - reagerer øjeblikkeligt, hvis de i deres daglige gang på skolen bliver vidne til, at et barn udsættes for trusler, groft krænkende sprogbrug, fysiske overgreb eller anden form for nedværdigende behandling. Hvis forældre oplever denne type situationer, har de pligt til at opsøge og informere en lærer eller pædagog, som kan tage hånd om de involverede børn.
   
 • Skolen har en fast handleplan for håndtering af situationer med voldsomme konflikter, trusler, groft krænkende sprogbrug eller fysiske overgreb.
   


(Vedtaget af Pædagogisk Råd og skolebestyrelsen, august 2004)