MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

På alle klassetrin til og med 7. klasse gives underretningen i mundtlig form, men på 8. - 9. klassetrin gives der i form af en “meddelelsesbog” karakterer efter gældende karakterskala i de prøveforberedende fag 3 gange årligt efter følgende plan:        

  • 8. klasse: i uge 43, uge 5 og uge 15
  • 9. klasse: i uge 44, uge 6 og medio april
  • Underretningen omhandler den enkelte elevs faglige standpunkt, interesser, arbejdsformer og forhold til det sociale liv i klassen
  • Forældre, der ikke deltager i skole/hjem-samtaler, orienteres af klasselæreren. Jf. skolens principper for skole/hjem-samtaler på niveau 2

(Vedtaget af skolebestyrelsen d. 30.01.2018)